Review Mette Mortensen, Kampen om ansigtet. Fotografi og identifikasjon. Museum Tusculanums forlag (2012)
Tidsskrift for kulturforskning [Journal for Cultural Science]. Vol 11, Nr 3 2012

"Man skulle tro at det var slutt på å avlese indre sinnstilstander og moralsk befatning basert på ansiktsutrykk. Den gruoppvekkende 22. juli-rettsaken har vist at dette fortsatt er en høyst oppegående praksis. Tiltaltes smil og mimikk har avstedkommet utallige fortolkninger og analyser med hensyn til sjelelig beskaffenhet og mulig diagnostisering.  

Den danske billedforskeren Mette Mortensen har i Kampen om ansigtet. Fotografi og identifikasjon (2012) undersøkt fotografiets rolle i slike praksiser. Boken har et historisk og et aktuelt fokus ved at den både undersøker fremveksten av identitetsfotografiet på 1800-tallet og praksiser i dag."